219

YER 2017

Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri Sempozyumu ve Sergisi

Bildiriler Kitabı Linki
Sempozyum Programı
İTÜ Linki

yer2017_1

yer2017_2

yer2017_3


yer2017_4

yer2017_5

yer2017_6