219

İnce Kesit Atölyesi

Teknik Sorumlu: Mehmet Ali ORAL  Tel: 2856316,  E-posta: oralm@itu.edu.tr

Mineralojik ve petrografik incelemeler için kayaç örneklerinden
ince ve parlak kesit numunelerinin hazırlandığı bir atölyedir.  

İnce Kesit Atölyesiİnce Kesit Atölyesi1İnce Kesit Atölyesi2İnce Kesit Atölyesi3