219

BMT KAUM

İstanbul Teknik Üniversitesi

BİLİM, MÜHENDİSLİK ve TEKNOLOJİDE

KADIN ARAŞTIRMALARI ve UYGULAMALARI MERKEZİ

BMT-KAUM, bilim, mühendislik, teknoloji ve sanat dallarında kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla araştırma ve incelemeler yapılmasını, bu konudaki toplumsal bilincin arttırılmasını, konuyla ilgili uygulamaların izlenmesini, veri tabanı ve göstergelerin geliştirilmesini, kadın çalışmaları alanının ve kadınların toplumsal/akademik yaşama katkısının görünürlüğünün arttırılmasını, üniversitede konuyla ilgili bir bilgi merkezi oluşturulmasını sağlayacak yayın/belgelerin sürekli ve güncel olarak kazandırılmasını hedeflemektedir. Merkezin kuruluşu ayrıca, kadın akademisyen varlığının giderek arttığı üniversitemizde uygulanmakta olan lisans/lisansüstü programlarda toplumsal cinsiyet duyarlılığını özümseyen kapsamlı düzenlemelere gidilmesi açısından da önem taşımaktadır. Dolayısıyla, merkez faaliyetleri, bölümlerde uygulanan programları ve araştırmaları, toplumsal cinsiyet bakış açısıyla tamamlamak ve zenginleştirmek amacıyla akademik destek sağlamayı hedeflemektedir.
  

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

BMT KAUM

İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi (BMT KAUM) tarafından düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konuşması Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Dr. Sabine Ladstatter’ in katılımıyla, Maden Fakültesi İhsan Ketin Konferans Salonunda yapılacaktır. Programda aynı zamanda İTÜ BMT-KAUM’ un Maden Fakültesindeki yeni ofisinin açılışı Rektörümüzün katılımıyla gerçekleştirilecektir.
İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin programı aşağıda yer almaktadır. Etkinliğimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Fatma ARSLAN  

Müdür
İTÜ BMT-KAUM   


Linkler

Society of Women Engineers
American Women Geoscience