Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 52
Fakülte  › Atölyeler
Atölyeler

Kesit Atölyesi

Teknik Sorumlu: Mehmet Ali ORAL  Tel: 2856316,  E-posta: oralm@itu.edu.tr

Mineralojik ve petrografik incelemeler için kayaç örneklerinden
ince ve parlak kesit numunelerinin hazırlandığı bir atölyedir.