Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 62
Eğitim Öğretim  › ÖĞRENCİ STAJLARI
ÖĞRENCİ STAJLARI

 STAJ DUYURUSU

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI SONUNDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. 2016-2017 
Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı sonunda (ara dönemde) Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz 14 Ocak 2017-06 Şubat 2017 tarihleri arasında kendi imkanları ile buldukları ve Bölüm Staj Komisyonları tarafından uygun bulunan yerlerde 20 iş günü olmak üzere stajlarını yapabilirler.


2. Staj yapacak öğrencilerimiz yukarıdaki tarihlere bağlı kalmak kaydı ile staj.itu.edu.tr adresine girerek staj girişlerini staja başlamadan en az 2(iki) gün önce yapmış olmaları gerekmektedir.

3. Staj yapacak öğrencilerimiz staja başlamadan en geç 1(bir) gün önce Dekanlığımıza gelerek öğrenci işlerinden SGK işe giriş bildirgelerini almak zorundadırlar.

           
4.  SGK işe giriş belgesi almayan öğrencilerimizin staj girişleri kesinlikle onaylanmayacak ve yapmış oldukları stajları geçersiz sayılacaktır.


5. Öğrencilerimizin her türden sınavları ile ilgili sorumlulukları ile stajlarına devam zorunlulukları kendilerine aittir.


NOT: Staj yapacak öğrencilerimizin İSG eğitimi almaları zorunlu olup, yukarıda belirtilen tarih ve günlerde yapılmasına izin verilen stajlar 2016-2017 Güz dönemi ile ilgili olup, gelecek dönemlerdeki staj talepleri Dekanlığımızca tekrar değerlendirilerek öğrencilerimize duyurulacaktır.

 

  Belgeler   

EK-1 Staj Başvuru Formu
EK-2-A Öğrenci Staj Belgesi
EK-2-B Staj Değerlendirme Formu
EK-3 Staj Çalışması Formu
Staj Esasları Yönergesi