Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 85
Tanıtım  › Misyon & Vizyon
Misyon & VizyonMaden Fakültesi  misyonu, bünyesindeki beş bölümün öngörüleri doğrultusundaki eğitimlerini  çağdaş anlamda sürdürmek ve bilimsel araştırmaların yürütülmesi için, öğrenci, akademik ve idari personelin koordinasyonunu sağlamak, teşvik ve motive etmektir.  Bölümlerimizin misyonları ise sırasıyla:

Maden  Mühendisliği, bilimsel ve endüstriyel araştırmalarla desteklenen ve sürekli güncelleştirilebilen lisans ve yüksek lisans programları oluşturmak, madencilik ve madencilik ile ilgili diğer konularda yurt içi ve yurt dışında çalışabilecek; teknik anlamda rekabetçi ve iyi eğitim almış, takım çalışması yeteneklerine sahip, kariyerleri boyunca teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayabilecek, aynı zamanda çevreye duyarlı Maden Mühendisleri yetiştirmektir.

Jeoloji Mühendisliği, yerbilimleri alanında çağdaş, bilimsel, teknolojik ve uygulamalı araştırmalar yapmak, sonuçlarını toplum yararına kullanmak, çevreye,  topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci, lider özelliklere sahip mezunlar ve kadrolar yetiştirmektir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, bilimsel, teknolojik ve uygulamalı araştırmalarla yeraltı enerji kaynaklarını Türkiye’nin ve insanlığın sürdürülebilir gelişimine sunmak, petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrisine ve ilgili sektörlerine, temel ve mühendislik bilimi donanımlı, çevreye ve etik değerlere saygılı, takım ve disiplinler arası çalışmalara yatkın, bilgisayar ve yazılımlarını etkin şekilde kullanan, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, lider özelliklere sahip mühendisler ve kadrolar yetiştirmektir.

Jeofizik Mühendisliği, çok disiplinli bir takım çalışması anlayışı içinde ulusal ve uluslararası düzeyde Jeofizik Mühendisliği ve Bilimi projelerinin öneri,  yürütme ve yayın aşamalarında katkı koyabilecek yetenekte, toplum ve çevre değerlerine duyarlı, mühendislik etiğine sahip Jeofizik Mühendisi ve Bilim İnsanları yetiştirebilecek düzeyde eğitim vermek; ülkemizin yer bilimleri ile ilgili sorunlarına öncelik vermek üzere ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve mühendislik projeleri önermek ve yürütmek, elde edilen sonuçları toplumun çıkarına uygulanacak şekilde aktarmak ve ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamaktır. Bu misyonu başarmak için bölümün eğitim ve araştırma programını, alt yapısını, öğretim üye ve personelini sürekli geliştirmektir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği, günün koşullarına uygun ders programları ve bilimsel, endüstriyel araştırma projeleri ile desteklenmiş, yüksek kaliteli lisans ve yüksek lisans eğitimini sağlamak, hem ülkemizde hem de dış ülkelerde cevher hazırlama ve bu bilim dalı ile ilgili diğer alanlarda çalışacak, takım çalışması becerisine sahip, mühendislerin eğitimi için gerekli altyapıyı oluşturmak, cevher hazırlama  ile ilgili politikalarının ülke ve dünya gerçeklerine uygun, doğru biçimde belirlenmesi için, bilimsel ve teknolojik bilgileri sağlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu bilgileri paylaşmak, yeni cevher, kömür hazırlama ve zenginleştirme teknolojilerinin geliştirilmesi,  mevcut teknolojilerin daha verimli hale getirilmesi konularında ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek, bu çalışmalar ile ilgili yayınlar yapmak, programın amaç ve hedefleri doğrultusunda, kurs, seminer, konferans ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemektir.

 

  İlgili Sayfalar  

Vizyonumuz