Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 45
Fakülte  › Görev Tanımları
Görev Tanımları
Personel görev tanımlarını açıklayan belgeler aşağıdaki bağlantılarda verilmiştir.

Fakülte Sekreteri.pdf
Bölüm Sekreteri.pdf
Maaş Mutemedi.pdf
Personel İşleri Memuru.pdf
Satın Alma Memuru.pdf
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi.pdf
Taşınır Kayıt Yetkilisi.pdf
Yazı İşleri Memuru.pdf
Özel Kalem Sekreteri.pdf
Öğrenci İşleri Memuru.pdf
İdare Amiri.pdf